Massage

 

Med massage för hunden kan vi hjälpa er att minska skaderisken i muskler och leder. Hunden har lättare att bibehålla sin elasticitet i muskulaturen, får en snabbare och mer effektiv återhämtning. Både massage och stretching är mycket gamla behandlingsmetoder.

Massage ges med hjälp av händerna som bearbetar framförallt mjukdelarna. Muskler är uppbyggt utav celler och dessa har i uppgift att ta emot och skicka information vidare ut i kroppen. Dessa muskelceller har i huvuduppgift att dra sig samman och utföra rörelser.

Läs mer om muskler och massage..»

 

      Massagen gör att:

 • Blodcirkulationen ökar främst i det område som är masserat, vilket skapar syresättning
 • Slaggprodukter bl.a. mjölksyra rensas snabbare ut från musklerna
 • Cirkulationen i lymfan ökar
 • Ämnesomsättningen i musklerna ökar
 • Musklerna och senornas rörelsemönster bibehålls eller ökas i kombination med stretching
 • Kroppens eget morfin (endorfiner) frigörs och kan lindra smärta
 • Massage stimulerar hud och talgkörtlar som i sin tur ger fin och glansig päls
 • Kroppens eget antistresshormon (oxytocin) frigörsNjurar och mag-tarmkanal stimuleras
 • Man lättare hittar knölar, fästingar m.m.Relationen till din hund stärks
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Laserbehandling

Ibland kan laser vara ett bra komplement/alternativ till massage.

Läs mer om laser och våra laserbehandlingar här.

Om muskler & massage

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildtext

Muskelknutor är inget ovanligt att man hittar i muskulaturen. Det uppstår när muskeln inte klarar av att gå tillbaka i normal grundspänning. En försvagad muskel försvarar och kompenserar sin svaghet med ökad spänning och bildar bindväv.

Elasticiteten i muskeln försämras och gör att fibrerna blir spända, hårda och korta. Som i sin tur gör att blodgenomströmningen försämras, syrebrist uppstår som kan leda till smärta och obehag. Slaggansamlingar bildas vid förbränning av näring och syre i muskler och senor. Dessa transporteras via blodet ut till levern, njurarna och lungorna.

Ansamlingen av slagg kan öka vid rehabilitering av en skada eller hårt arbete. Om cirkulationen försämras i muskeln kommer slaggprodukterna att ligga kvar i musklerna och senorna. Ärrbildningar är också något man kan hitta i muskulaturen och senorna. Det är kroppens egna sätt att försöka reparera en skada.

Om det blir en större skada eller om skadan slås upp gång på gång kan vissa muskel- och senfibrer inte återbildas, utan då lagar kroppen det med bindväv eller brosk.

Dessa strukturer gör att hunden får mindre kraft att utveckla muskelfibrer. Ärrvävnad är svårt att massera bort men man kan mjuka upp området runt omkring med hjälp av massage.

 

 

Massage kan förbättra tillståndet för:

Träningsvärk, muskelspänningar, stelhet, ödem (vätskeansamlingar), ledvärk, stressad och orolig hund, smärta, uppvärmning.

Inför tävling och träning bör hunden vara väl uppvärmd i muskulaturen. Kroppens reaktionsförmåga, balans och koordination ökar samt att vävnaderna får en ökad cirkulation vid uppvärmning.

Massage ska inte ges vid:

 • Feber eller infektioner
 • Akut skada
 • Färska frakturer
 • Rygg eller skelettinfektioner
 • Akuta diskbråckSmittsamma sjukdomar
 • När hunden har tumörer
 • Senare delen av dräktighet
 • HjärtsjukdomarEpilepsi (rådfråga veterinär innan)